Smok Wawelski, Syrenka Warszawska czy Lech, Czech i Rus

Smok Wawelski, Syrenka Warszawska czy Lech, Czech i Rus

Spotkanie ze Smokiem Wawelskim i innymi bohaterami, czyli jak zmierzyliśmy się z tematem niepodległości w tym roku.? Dzieci poznały zarys historii przy piosenkach, zabawie i bajkach. Zagrały w grę na mapie Polski, dzięki czemu poznały większych polskich miast. Chętnie opowiadały, jakie miasta już widziały, w których mieszkają dziadkowie, kuzyni i polscy przyjaciele. Była to też okazja do przypomnienia sobie najpopularniejszych polskich legend – o Smoku Wawelskim, Syrence Warszawskiej czy Lechu, Czechu i Rusie. Nic tak nie wyjaśnia najmłodszym historii jak baśniowi bohaterowie.
Zajęcia przypieczętowaliśmy przygotowaniem kotylionów (młodsza grupa) i godła Polski (starsza grupa

  

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*