dla rodziców i opiekunów

  • Spotykamy się w dwie soboty miesiąca w godzinach od 13.15 do 16.30 (w trzech blokach podzielonych dwiema 15-minutowymi przerwami)
  • Zajęcia odbywają się jednocześnie w dwóch grupach: przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • Zachęcamy Rodziców do współpracy – dyżury w czasie przerw oraz wsparcie nauczyciela w sytuacjach wymagających pomocy w prowadzeniu zajęć (skomplikowane prace plastyczno-techniczne, wspólne czytanie, prace porządkowe po zajęciach i inne)

Wszelkie pomysły i propozycje związane z prowadzeniem czy urozmaiceniem zajęć, integracją w języku polskim, udziałem w konkursach dla dzieci polonijnych itp., są mile widziane, każdy pomysł będzie brany pod uwagę.